Produkciók

Jelenlegi hely

Tao Te King - versek

Az elhangzó versek:

1

Az út, mely szóba-fogható,


nem az öröktől-való;


a szó, mely rája-mondható,


nem az örök szó.


Ha neve nincs: ég s föld alapja;


ha neve van: minden dolgok anyja.


Ezért:


aki vágytalan,


a nagy titkot megfejtheti;


de ha vágya van,


csak a dolgokat szemlélheti.


E kettő mögött közös a forrás,


csupán nevük más.


Közösségük: csoda,


s egyik csodától a másik felé tárul


a nagy titok kapuja.

2

Mikor a szépet megismerik,

felbukkan a rút is;

mikor a jót megismerik,

felbukkan a rossz is.

Lét és nemlét szüli egymást,

nehéz és könnyű megalkotja egymást,

hosszú és rövid alakítja egymást,

magas és mély kulcsolja egymást,

sok hang összeolvasztja egymást,

korábbi s későbbi követi egymást.

              Ezért a bölcs

sürgés nélkül működik,

szó nélkül tanít,

nézi az áramlást és hagyja, nem erőlködik,

alkot, de művét nem birtokolja,

cselekszik, de nem ragaszkodik,

beteljesült művét nem félti,

s mert magának nem őrzi,

el se veszíti.

7

Örök az ég és örök a föld.

Azért örök az ég s a föld,

mert nem önmagukért élnek,

ezért nem fogy belőlük az élet.

Éppígy a bölcs:

hátrahúzódik, ezért halad,

nem őrzi magát, ezért megmarad.

Így van:

saját érdeke nem űzi sose

ezért teljesül saját érdeke.

8

A legfőbb jó a vízhez hasonló:

mindennek hasznos, de nem harcos;

az alantasban is jelenlevő:

a víz az út-hoz hasonló.

Az élet a földet kövesse,

a szív a benső mélyet kövesse,

a barátság az emberit kövesse,

a beszéd a valót kövesse,

az uralom a rendet kövesse,

a szolgálat a lehetőt kövesse,

a tett a kellő időt kövesse.

Ha készséges, de nem erőszakos:

nem kél zúgolódás semerre.

9.

Aki tölt színültig:

jobb, ha előbb abbahagyja

Aki túl élesre fen:

élét hamar kicsorbítja.

Arannyal, ékkővel mind teli kamra:

megőrizni senkise bírja.

Kincs,  gőg, rang egyszerre:

mekkora szerencsétlenség!

Alkotni, adni, majd visszavonulni:

ez az égi bölcsesség.

11.

Harminc küllő kerít egy kerékagyat

de köztük üresség rejlik:

a kerék ezért használható.

Agyagból formálják az edényt,

de benne üresség rejlik:

az edény ezért használható.

A házon ajtót-ablakot nyitnak

mert belül üresség rejlik:

a ház ezért használható.

Így hasznos a létező

és hasznot-adó a nemlétező.

23.

A kevés szó, mint a természet:

az erős szél nem fúj egy reggelen át,

a zápor nem tart egész napon át.

Küldője:  ég s föld.

Nem alkot maradandót

az ég s föld,

még-úgy-sem az ember.

Ezért:

az út-on járjon az ember,

akkor közös az út-tal,

az erényes közös az erénnyel,

a vesztő közös a veszteséggel.

Aki közös az út-tal,

az út-at elnyeri.

Aki közös az erénnyel,

az erényt elnyeri.

Aki közös a veszteséggel,

a vesztettet elnyeri.

S aki kétségben imbolyog

annak szavát senkise hiszi.

24.

A lábujjhegyre ágaskodó

nem áll sokáig.

a nagy léptekkel rohanó

nem megy sokáig.

a fénybe- álló

nem lesz fényes,

a magát -hirdető

nem lesz híres,

a magát-dicsérő

nem lesz dicső,

a magát-kínáló

nem lesz vezető.

Ezek az út-on:

rohadék, hulladék,

utálkozva elkerülik,

az út-on járó rá se lép.

28.

Aki tudja férfi - hatalmát

mégis őrzi nő - lágyságát:

hegyi-ér a világon.

Aki hegyi-ér a világon,

az erény-t el nem vesztette,

csecsemő marad örökre.

 

Aki tudja fehérségét,

mégis őrzi feketeségét:

példa a világon,

Aki példa a világon,

az erény-nyel összeillő,

állandóhoz visszatérő.

 

Aki tudja dicsőségét,

mégis őrzi rejtettségét:

völgy a világon.

Aki völgy a világon,

erény-ben lesz tökéletes,

egyszerű és természetes.

 

A természetes elhal:

eszköz lesz, erő,

a bölcs él vele,

így lesz vezető:

            ezért:

a rendhez nem kell a had ereje.

44.

Rang, vagy élet: melyik főbb?


Kincs, vagy élet: melyik főbb?


Szerzés, vagy vesztés: melyik túlélhetőbb?


Aki sokat szerzett, sokat vesztett;


aki sokat gyűjt, több kárt szenved.


Aki megelégszik, kudarc nem éri,


aki megtorpan, veszély nem éri,


a maradandóságot éli.

49

A bölcsnek nincs önnön szíve.


Szíve a nép valahány szíve.


Jó a jókhoz
és jó a gonoszokhoz:


ez az erény jósága.


Hisz az igazaknak


és hisz a hazugoknak:


ez az erény bizalma.


A bölcs az ég alatt békében lakik,


megjegyzi az emberek mondásait,


s úgy nézi a népet, mint gyermekeit.

54

A talpraesettet fel nem borítják,

a jól fogódzót le nem taszítják.

Fiak, unokák áldoznak néki.

Aki az út-at fejleszti magában,

abban valódi az erény;

aki fejleszti a családban,

abban bőséges az erény;

aki fejleszti a falujában,

abban kiváló az erény;

aki fejleszti az országban,

abban virágzó az erény;

aki fejleszti az ég alatt,

abban teljes az erény.

Magunkban megismerjük a többit,

egy családban a többit,

egy faluban a többit,

egy országban a többit,

az ég alatt a többit.

 

Honnan ismerem én az ég-alattit?

A kevés által valamennyit.

76

A csecsemő: puha, gyenge,


a haldokló: kemény, erős.


A sarjadzó fű és fa: lágy, erőtlen,


a korhadó: szívós, erős.


A kemény és erős: pusztuló,


a puha és gyenge: fakadó.


Elvész a fényes hadsereg.

A felnőtt fatörzs megreped.


A kemény, erős: alámerül,


a puha, gyenge: felülkerül.

81

Nem szép az őszinte szó,


nem őszinte a szép szó.


Nem ékes-szavú a jó,


az ékes-szavú nem jó.


A tudó nem beszél,


a nem-tudó beszél.


A bölcs nem gyűjt,


mindent az emberekért tesz


és néki is jut;


mindent az embereknek ád


és néki is jut.


A természet út-ja


segít, nem sarcol.


A bölcs ember út-ja


használ, nem harcol.